از این لحاظ

جنگل

8 اردیبهشت 1397قانون

30 دی 1396آب بستن

به گریه گفتمش ای گل دلم به هیچ بخر

به خنده گفت که در جنس خویش آب مکن

«رونقی همدانی»

15 دی 1396قلب

قلبم پرجمعیت‌ترین شهر دنیاست. «پرویز شاپور»

22 مرداد 1396مشورت

مشورت کردن

فکر کردن با مغز دیگرن است


«کیومرث منشی زاده»

29 فروردین 1396حمایت از تولید ملی

خواسته‌ی ایرانی ساخته‌ی ایرانی
«حمید رضا عمارلو»

برگزیده بخش شعار تبلیغاتی جشنواره ایران ساخت

27 دی 1395حمایت از تولید ملی

خِرَد ایرانی خرید ایرانی
«علی جبالی»
برگزیده بخش شعار تبلیغاتی جشنواره ایران ساخت

26 دی 1395پرچم

پرچم فقط یکپارچه نیست، سمبل یکپارچگی است. «علی درویش»

7 شهریور 1395گذشت

با گذشتیم یا با گذشته ایم؟ «علی درویش»

7 شهریور 1395علت نرفتن

وقوعی اصفهانی که از شاگردان مولانا ضمیری بوده است طبع وقاد و مضمون یابی داشته؛ این رباعی از اوست:

گفتم زدرت روم مروت نگذاشت
و آن گرمی التفات و الفت نگذاشت
این ها همه عذر است چه پنهان از تو
قربان سرت روم محبت نگذاشت

23 تیر 1393در حرمت مهمان

در باب حرمت مهمان صائب تبریزی فرماید:

رزق ما با پای مهمان می رسد از خوان غیب
میزبان ماست هرکَس می شود مهمان ما

22 تیر 1393در مذمت بخل

این رباعی ناب در مذمت بخل و امساک از واصلی مروزی (متوفی 968 ه ق)است:

ای کاسه ی تو سیاه و دیگ تو سفید
وز آتش و آب هر دو ببریده امید
این شسته نمی شود مگر از باران
این گرم نمی شود مگر از خورشید

21 تیر 1393روزی دهنده ی زمین

نقل است یکی پیش حاتم (اصم) شد و گفت: مالی بسیار دارم که می خواهم تو را و یاران تو را از آن نصیب کنم.
حاتم گفت: می ترسم که چون بمیری، مرا باید گفت: ای روزی دهنده ی آسمان! روزی دهنده ی زمین مرد!

(از تذکره الولیاء عطار نیشابوری)

20 تیر 1393پیراهنِ کفن

درویشی بی سر و پا خواجه ای را گفت: اگر من بر در سرای تو بمیرم با من چه کنی؟ گفت: تو را کفن کنم و به گور سپارم. گفت امروز به زندگی مرا پیراهنی بپوشان و چون بمیرم بی کفن به خاک سپار! خواجه بخندید و او را پیراهنی بخشید.

20 تیر 1393در توصیف اشک

تر مانده مرا زهجر یاران دیده
هست از غمشان سیل بهاران دیده
گر دست به من زنند می ریزد اشک
مانند درختهای باران دیده

(منسوب به میرزا محمد رفیع تبریزی)

19 تیر 1393قضا بلا

انوری ابیوردی در قضا و بلا فرماید:

هر بلایی کز آسمان آید
گرچه بر دیگری قضا باشد
به زمین نارسیده می گوید
خانه ی انوری کجا باشد؟

18 تیر 1393در توصیف مردی دراز قد

انوری ابیوردی در توصیف مردی دراز قامت فرماید:

ای خواجه درازی ات رسیده است به جایی
کز اهل سماوات به گوش تو رسد صوت
گر عمر تو چون قد تو بودی به درازی
تو زنده بمانی و بمردی ملک الموت

17 تیر 1393عالَم امکان

صائب تبریزی در شاد کردن فرماید:

تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است
عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد

16 تیر 1393گرما و تابستان

بیدل دهلوی در گرما فرماید:

امان خواه از گزند خلق در گرم اختلاطی ها
که عقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا

15 تیر 1393رفع خطر!

غواصى در قعر دریا مشغول عملیات بود ناگهان با بى‌‏سیم از عرشه کشتى خبر دادند که طوفان شدیدى شروع شده کشتى در حال غرق شدن است زود بیا بالا!
|نهصد و نود و نه فکاهى|

29 آبان 1391نتایج 1 تا 20 از 60 مورد