تاريخ انتشار: 20 تیر 1393 ساعت 03:33

روزی دهنده ی زمین

 
نقل است یکی پیش حاتم (اصم) شد و گفت: مالی بسیار دارم که می خواهم تو را و یاران تو را از آن نصیب کنم.
حاتم گفت: می ترسم که چون بمیری، مرا باید گفت: ای روزی دهنده ی آسمان! روزی دهنده ی زمین مرد!
 
(از تذکره الولیاء عطار نیشابوری)


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: