تاريخ انتشار: 20 تیر 1393 ساعت 03:32

پیراهنِ کفن

درویشی بی سر و پا خواجه ای را گفت: اگر من بر در سرای تو بمیرم با من چه کنی؟ گفت: تو را کفن کنم و به گور سپارم. گفت امروز به زندگی مرا پیراهنی بپوشان و چون بمیرم بی کفن به خاک سپار! خواجه بخندید و او را پیراهنی بخشید.


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: