تاريخ انتشار: 19 تیر 1393 ساعت 03:30

در توصیف اشک

 
تر مانده مرا ز هجر یاران دیده
هست از غمشان سیل بهاران دیده
گر دست به من زنند می ریزد اشک
مانند درختهای باران دیده
 
(منسوب به میرزا محمد رفیع تبریزی)


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: