تاريخ انتشار: 18 تیر 1393 ساعت 03:28

قضا بلا

 انوری ابیوردی در قضا و بلا فرماید:
 
هر بلایی کز آسمان آید
گرچه بر دیگری قضا باشد
به زمین نارسیده می گوید
خانه ی انوری کجا باشد؟


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: