تاريخ انتشار: 17 تیر 1393 ساعت 03:26

در توصیف مردی دراز قد

 
انوری ابیوردی در توصیف مردی دراز قامت فرماید:
 
ای خواجه درازی ات رسیده است به جایی
کز اهل سماوات به گوش تو رسد صوت
گر عمر تو چون قد تو بودی به درازی
تو زنده بمانی و بمردی ملک الموت


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: