تاريخ انتشار: 15 تیر 1393 ساعت 16:15

گرما و تابستان

بیدل دهلوی در گرما فرماید:


امان خواه از گزند خلق در گرم اختلاطی ها
که عقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: