تاريخ انتشار: 15 مهر 1391 ساعت 19:27

بخیل و سایه!

میرزا ابوالقاسم شیرازى در وصف بخیلى چنین سروده است:
با فلان گفتم اى پسر، پدرت  /
 جز به تاریکى از چه نان نخورد /
گفت: ترسد ز روشنى که مباد /
 سایه‏ اش دست سوى کاسه برد!
|گلشن لطایف 2|


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: