تاريخ انتشار: 26 بهمن 1397 ساعت 20:42

دست به زانو

تا دست به زانو نشد مشکل به زانو در نیامد.

(علی درویش)


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: