تاريخ انتشار: 22 آبان 1397 ساعت 22:27

تقدیر و تغییر

شاید تقدیر قابل تغییر نباشد اما تغییر قابل تقدیر است.

(علی درویش)


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: