تاريخ انتشار: 15 مرداد 1397 ساعت 19:14

قلب

قلبم را با قلبت میزان می کنم.

(پرویز شاپور)


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: