تاريخ انتشار: 3 شهریور 1397 ساعت 15:13

شعرِ آبکی

شعرِ آبکی، سیلِ نقد به راه انداخت.

(حدیثه شریفی)


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: