تاريخ انتشار: 8 اردیبهشت 1397 ساعت 00:55

جنگل

آتش جنگل را خاموش کرد.

(عباس گلکار)


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: