تاريخ انتشار: 5 فروردین 1397 ساعت 16:24

اثر شروین سلیمانی

«ایستگاه عید»

خداوندا چنان کن سالِ تازه، سالِ ما باشد
سعادت،بختِ نیکو، حالِ خوش در فالِ ما باشد

پلیدی‌ها و‌ زشتی‌های دنیا سهم اهریمن
قشنگی‌ها و ‌خوبی‌های دنیا مال ما باشد

بِبارَد از در و‌دیوار، عشق و شادی و لبخند
سلامت، نیکروزی، راحتی، دنبال ما باشد

رها از مرزهای کینه‌ها و دشمنی باشیم
تمامِ سرزمینِ عشق در اِشغالِ ما باشد

قطارِ زندگی بعد از عبور از ایستگاهِ عید
به شادی روی ریلِ بهترین آمال ما باشد

به حقّ ذکر «حَوِّلْ حالَنا» باشد که یزدان‌ هم
به حالی نیک، گرداننده احوال ما باشد...


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: