تاريخ انتشار: 23 بهمن 1396 ساعت 23:21

نثر طنزی از فاطمه فلاح

تذکره‌ی دود

 

آن سرسلسله ی خاندان دُخانی ، آن آفتِ سمینارهای آن چُنانی ... آن باعث و بانی ریه هایِ بیمار و سُرفه های کش دار ، امّ الدخانیات و جامع المرضات سیگار ... گویند به سالِ هزار و اندی فردی سبک عقل از اهالی قاجاریه ، به نام سیگارالدوله نخستین بار سیگار را از ممالک بیگانه به ایران وارد کرد و از آن پس ملت شورَش را درآوردند. از عجایب سیگار همین بس که نخست فرد مِن باب تفریح و تفنن یک نخ می‌کشد و به خیال خام خود دیگر نمی‌کشد و زهی خیال باطل !نقل است که روزی مریدان به خدمت سیگارالدوله درآمدند و بگفتند : ای استاد! ما را نصیحتی بفرما مِن باب آداب سیگار کشیدن ؟

استاد قدری بیاندیشید و بگفت : در کتاب اخلاق سیگاری آمده یک سیگاری متمدن و متشخص هیچ گاه در پمپ بنزین سیگار استعمال نمی‌کند . مریدان احسنت گویان و هوراکشان گرد استاد حلقه زدند و او را از زمین برگرفته و به هوا فرستادند و مکرر این عمل بکردند ؛ تا آن جا که فندکی از جیب استاد بر زمین افتاد و به همراه پمپ منفجر گشت ... !  

روزی در تاکسی نشسته بودیم که ناگاه شخصِ راننده ، سیگاری آن هم از این قرمز خطرناک‌ها آتش زدندی و پُک به پُک کشیدی و حال ما را گرفتی ! او را گفتم : حضرت آقا آیا می‌دانی این سیگار که در دست گرفته‌ای و پُز روشن فکری برداشته‌ای و پُک می‌زنی هی مدام ، 30 درصد برای خودت مضر است و 70 درصد باقی مانده را در حلق مبارک ما فرو می‌کند ؟؟ راننده‌ی سیگاری قدری تامل بنمود و بیاندیشید و بگفت : به راستی که شما چشم مرا به واقعیت گشودید ! پس تا دیر نشده شما این سیگار را بگیرید و بکشید ؛ بلکه این 70 درصد به ما برسد و اینگونه جبران مافات کرده و از خجالتتان در بیاییم!  این جا بود که بنده دیگر سکوت پیشه کردم و در راه به این فکر می‌کردم که سرِ خود را با چه زاویه‌ای به دیوار بکوبم بهتر است!

 آورده اند که روزی فردی مصرف کننده را دیدند که گوشه‌ی عزلت گرفته و لام تا کام دود نمی‌کند. گفتند : از چه روی به این روزگار درآمدی ؟؟ بگفتا : کز دود و دم ملولم و اکسیژن آرزوست!

گویند روزی سیگارالدوله‌ی قاجار لعنة الله علیه که چه افراد را که در ورطه‌ی این بلای خانمان سوز گرفتار نکرد توسط خیل بزرگی از به دام افتادگان به دام افتاد و جملگی او را مورد عنایت قرار دادندی و آنقدر او را بزدندی تا مرد و جز نامی از او نماند.


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: