تاريخ انتشار: 15 دی 1396 ساعت 00:39

آب بستن

به گریه گفتمش ای گل دلم به هیچ بخر

به خنده گفت که در جنس خویش آب مکن

«رونقی همدانی»


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: