تاريخ انتشار: 4 آذر 1396 ساعت 14:25

شعری از مصطفی مشایخی

هم کاسه


اذناب ابوجهل همین آل سعودند
گمراه‌ترین قوم زمین آل سعودند
جمعی متحجر که فقط مغلطه بازند
سرسلسله‌ی مرتجعین آل سعودند

در منطق و ادراک و تعقل، ته جدول
در کم خردی، صدرنشین آل سودند
اسباب نفاق افکنی و تفرقه انداز
در دایره‌ی اهل یقین آل سعودند
استاد در آموزش افراط گرایی
اسپانسر هر غائله این آل سعودند
آن جا که برادر کشی و جنگ و جدال است
تامین کنِ خمپاره و مین آل سعودند
مسوول خشونت طلبی، فرقه گرایی
از قاهره تا هرزگوین، آل سعودند
همکاسه و همرقص شیاطین زمانه
با دشمن اسلام عجین، آل سعودند
هرجا که قرار است در آن فتنه ببارد
هم مهره و هم مهره بچین آل سعودند
امروز اگر منظقه جولانگه یانکی ست

مهمان همین دشمن دین آل سعودند
از حیث تشخّص که نه، از حیث هیاکل
در زمره ی اشخاص وزین آل سعودند
تردید نداریم که مصداق "یَضِلُّون"
از منظر آیات مبین آل سعودند


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: