تاريخ انتشار: 24 اردیبهشت 1396 ساعت 21:19

نادر ختایی: قم به یکی از قطب‌های شعر امروز کشور تبدیل شده ‌است


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: