تاريخ انتشار: 24 شهریور 1395 ساعت 15:04

مجموعه شعر های طنز شروین سلیمانی

نیشدارو منتشر شد

نیشدارو، مجموعه اشعار طنز شروین سلیمانی است که به تازگی توسط نشر شانی منتشر شده است. این کتاب شامل ۳۸ شعر طنز است که اشعار از زبانی ساده و روان و در عین حال محکم و امروزی برخوردارند و به راحتی با مخاطب ارتباط برقرار می کنند.
 
هر یک از اشعار این مجموعه معضلی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تربیتی و غیره را با ابزار طنز به نقد کشیده است و هر شعر آینه ای است که شاعر بوسیله آن، عدم تناسب ها و نادرستی ها را به مخاطب نشان می دهد. هرچند که بیان این معضلات اغلب خنده دار است، اما با بیان آنها فریاد دادخواهی سر می دهد و کام مخاطب را از تلخی واقعیت و شیرینی بیانش پر می کند و او را به چاره جویی درونی وا می دارد. 
هر چند برخی از اشعار این مجموعه فاقد این ویژگی ها هستند، اما اغلب آثار این کتاب، دغدغه مند و هدفمند به دنبال بیان دردها به زبان طنزند و سوژه های خود را روی دو ریل لبخند و درد پیش می برند تا قطار شعر به ایستگاه تلنگر و تفکر برسد.
معضلاتی که شاعر خود را متعهد به پرداختن به آنها کرده است، نه مسائل سطحی و زودگذر و تاریخ مصرف دار، بلکه اغلب مشکلات کلان و اساسی اجتماعند. 
در این مجموعه چند شعر خلاقانه و روایی مثل: کشتی نوح، پاداش الهی، سوراخ دعا، الپتو و غیره دیده می شود که شاعر طی یک داستان که ساخته و پرداخته خود اوست، تیرهای انتقاد خود را در فضایی تو ام با لبخند به سمت هدف شلیک می کند که به هدف نشستن این تیرها، نقطه تلاقی خنده و تفکر در مخاطبند که همزمان لذت‌بخش و دردناکند و اینجاست که نام "نیشدارو" که آمیخته ای از دو واژه نیش و دارو است معنا و مفهوم می یابد.
بهترین توصیف این کتاب شاید همان دوبیت است که شاعر برای معرفی کتاب در پشت جلد آورده است:
 
نیش و دارو را به هم آمیختم
نیشدارو در جهان انگیختم
 
ساختم معجونی از لبخند و درد
روی هر زخمی که دیدم ریختم ...
 


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: