تاريخ انتشار: 7 شهریور 1395 ساعت 17:38

پرچم

پرچم فقط یک پارچه نیست

سمبل یکپارچگی است 

«علی درویش»


نظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
وب سایت:
* متن نظر: