از این لحاظ

قلبم را با قلبت میزان می کنم.

(پرویز شاپور)


از اون لحاظ
لینکستان
صدوسی‌و‌یکمین نشست «دگرخند» با موضوع «ایران‌ساخت» همراه با رونمایی از کتاب «قندچین» اثر طنزپردازان یزدی در سالن امیرخانی خانه هنرمندان تهران برگزار ‌شد.
گفتگو با روح الله احمدی ، طنزپرداز
گفتگو با دکتر عباس احمدی ؛ طنزپرداز و مدیر دفتر طنز حوزه هنری قم