از این لحاظ

دلنشین­‌ترین غزل بعضی از غزلسرایان معاصر همانا غزل خداحافظی است.

(سید حسن حسینی)


از اون لحاظ